22 mars 2008

...noen ganger tenker jeg at det er nok, evig nok. Men av hva?

Ingen kommentarer: