25 mars 2007

orkester

Ho møtte mannen i sitt liv såmm spilte chello, ho ønska sæ en fiolin te kråpp, dessværre va deinn mye mere lik en klarinætt. Ho tænkte at en klarinætt vil ingen stryke varsåmt, stryke syinndi, stryke søtt å stryke lætt. Vil ingen spille pizzicato på, å tænkte kanskje e de bæst å gå? Da sa han: Høre du ikkje musikken? Høre du ikkje musikken? Deinn kåmmer når du blåses på, å du ska la mæ blåse. Høre du ikkje musikken? Høre du ikkje musikken? Ikkje gå.

Ho møtte mainn' i sitt liv såmm silte chello, ho ønska sæ en stæmme såmm enn bratsj. Dessværre, ja dessværre va deinn mye mere lik en høy trompet. Å ho tænkte at de hære vil nok ingen ha i øre, ha i leken ha i løsti kjæ'lihet fra han me gått gehør så e chellist. Ho tænkte må æ gå førr de bi trist. Da sa han: Høre du ikkje musikken? Høre du ikkje musikken? Deinn kåmmer når du blåses på, å du ska la mæ blåse. Høre du ikkje musikken? Høre du ikkje musikken? Ikkje gå.

Ho møtte mannen i sitt liv såmm spilte chello. Han sa ho hadde fløyelsetui å aille hennes klaffa å væntila fikk han spælle stær't å villt. Å ho hadde ingen ønska da tonearten stæmte, da deinn stæmte såm besatt å såm bestillt. Å dama kåmm me heile sitt årkester såmm dame jør når mainn' e en mester.

Å ho sa: Høre du ikkje musikken? Høre du ikkje musikken? Deinn kåmmer når æ blåses på. Å æ ska la dæ blåse. Høre du ikkje musikken? Høre du ikkje musikken? Ikkje gå. Høre du ikkje musikken? Høre du ikkje musikken? Deinn kåmmer når æ blåses på. Å æ ska la dæ blåse. Høre du ikkje musikken? Høre du ikkje musikken? Ikkje gå. Høre du musikken? Høre du musikken? Høre du musikken?

Kari Bremnes - "Spor" 1991

Tekstene på platen er stor sett skrevet av Kari, Ola og Lars Bremnes. De har vært en del av livet mitt gjennom musikk og teater fra jeg var i barneskolen. Og denne platen tror jeg at jeg fikk av en kjæreste en gang for lenge siden, han som da ga ansiktet et gyldnent skjær og visste det inderlig godt. Jeg liker spesielt godt at de har det nord-norske språket i behold og gjennom det bringer meg til et av mine mentale hjem, gang på gang.

Ingen kommentarer: