05 november 2006

tenke sjæl og mene, kunne stå for det du sa...

For over en uke siden leste jeg i VG, avisen jeg ikke helt innrømmer at jeg leser. I allefall var det et innelgg av Hege Storhaug i Human Rights Service med tittelen "Derfor gikk det rett Vest" Dette Vest med stor V henspeiler på dagens innvandring av mennesker med kultur som av mange anses for å være radikalt forskjellig fra vår "vestlige". De har som oftest en annen hudfarge enn vi har, noe mørkere og de har sjelden særlig mye å bidra med i riket av melk og honning, Norge. I allefall i følge Hege Storhaug. Hun koster blandt annet på seg å skrive følgende om muslimske kvinner og det muslimske samfunn generelt:

"Ledende historikere forklarer islams nedtur med særlig to forhold: Rundt 1100-tallet satt sentrale skriftlærde kroken på døren for kritisk refleksjon og vitenskap. Guddommelige svar på alle livets områder var fastslått til evig tid. Fra nå av skulle autoritetene kopieres. Irrasjonalitet, tvang og konformitet ble satt i høysetet – verdier som historien mang en gang har vist fører til diktatur, fattigdom og kulturell stagnasjon. Det andre forholdet handler om kvinnesynet. Den muslimske kvinnen har aldri hatt en gullalder. Tvert om ble hun gjennom islam fratatt råderetten over egen kropp. Hun ble privatisert – en vare til salgs for (kun) muslimske menn gjennom kontrakt ved giftermål. Undertrykkingen av kvinnene ved isolasjon og blant annet ansvar for menns seksualitet, parkerte kvinnene på samfunnets sidelinje, berøvet muligheten til å søke kunnskap og bidra aktivt i samfunnet. Kvinnene ble derfor dårlig egnet til å utføre den pålagte hovedoppgaven – å oppdra barna til dugelige samfunnsborgere. Derfor gikk det ”rett vest”."

Da jeg hadde lest den siste delen av avsnittet må jeg innrømme at jeg nesten begynte å grine, så sinna og lei meg ble jeg. Til å være feminist så er Hege Storhaug ekstremt kvinnefiendtlig og elitistisk. Ikke nok med at kvinnene er undertrykte og har liten utdannelse men de er med på å ødelegge en hel verdens fremtid fordi de etter Hege Storhaugs antagelser ikke kan tenke sjæl eller mene og dermed videreføre de "gode" verdiene og skape dugelige samfunnsborgere som jo fint kan defineres uten tvetydigheter og i full forståelse med Gud og hvermann, men for all del, IKKE med Allah! Når jeg leser dette så skjønner jeg godt at hun vil stenge grensene og ta en "bobbit" på enhver muslimsk mann som bare vagt kjenner de fem søylen til Islam. Det kan virkelig ikke være mye å jobbe med hvis ståa i de muslimske miljøene er som hun skriver her. Menn helt uten kritisk sans og kvinner undertrykte til de praktisk talt ikke er skikket til å være hverken samfunnsborgere eller mødre. Jeg vil ikke en gang spekulere i hvorfor hun kommer med så barske og uforsonelige utsagn som etter mitt skjønn gjør mer skade enn gagn i integreringsdebatten. Alle mine erfaringer, hvor anekdotiske og individuelle de enn er, sier meg nemlig at hun tar feil. Islam er gjenstand for nytolkning hele tiden som er med på å forskyve normer mot et samfunn som er mer likestilt og rettferdig. Muslimske kvinner viser hver dag at de har hoder som fungerer og at de i sin egen religion finner materiale å jobbe med som på sikt vil gi kvinner frihet over egen kropp og egen tanker.

Denne uken har Dagbladet, som jeg er mer bekjent av å lese, hatt flere artikler fra den andre muslimske feministiske konferanse i Barcelona. Jeg har faktisk vært på gråten når jeg har lest disse også, men mest fordi jeg syns det er så usigelig godt å høre de muslimske kvinnenens egene stemmer i debatten om dere situasjon som undertrykte. Tamsila Tauqir sier blandt annet at "Jeg er lesbisk muslim og eksisterer" mens Asra Q. Nomani har laget en rettighetserklæring til bruk i de muslimske soverom. Jeg anbefaler alle å lese disse artiklene for å få et bilde av hvilke muligheter som ligger innefor islam for kvinner å definere egen rolle slik at det ukrenkelige individet står i fokus. Ta en titt på konferansens hjemmeside også og jeg er sikker på at det er flere perler å finne. Men mest av alt, legg merke til de kvinnen som du møter på gata hver dag, de med slør, tre unger på slep og ei barnevogn (det er ikke alle som gjenkjennes på dette, men for at du skal kjenne igjen fenomenet så er det greit å gripe til stereotyper), ta initiativ til en samtale. Prøv for en gang skyld å ikke tenk på hvor mange statlige kroner du tror hun suger ut fra statskassa men prøv å finn ut hvordan hun virkelig har det og hva hun virkelig mener om saker og ting. Smil til henne og snakk litt med ungene hennes, snakk om dagligdagse ting å finn ut om det som Hege Storhaug sier virkelig kan være riktig. Jeg tor du vil bli positivt overrasket mange ganger og når du ikke blir det vil du ha erfart noe gjennom dine egne sanser. Så kan du tenke sjæl og slippe å mått forholde deg til hva Hege Storhaug mener om saken.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Takk for et godt innspill i denne debatten! Jeg synes faktisk denne fortjener flere lesere - hva med å legge den inn på borgerjournalistene.org eller sende den som leserinnlegg til depesjer.no?

Øyvind

othilie sa...

Det var da en hyggelig kommentar, får jeg tro? Jeg har ikke kommet dit hen at jeg pusher det jeg skriver... Men det kommer vel.

Anonym sa...

Personlig syntes jeg dete utdraget fra Storhaugs artikkel var svært talende:

"Den muslimske kvinnen har aldri hatt en gullalder. Tvert om ble hun gjennom islam fratatt råderetten over egen kropp."

Slik jeg leser hennes påstand, ble kvinnen fratatt råderetten over egen kropp gjennom islam (vel, duh, Terje: du kan lese. grattis) -- hvilket strengt tatt impliserer at kvinnene før islams framvekst hadde en slik råderett. Nå har jeg rtt nok ikke tatt mer enn ett innføringemne i historie, men jeg kan vanskelig forestille meg at dette stemmer? :/

Faktisk, dette utsagnet forekom meg som så underlig og lite plausibelt, at jeg henta fram Sverre Bagges "Europa tar form. År 300 til 1350" (Cappelen Akademisk Forlag, 2004) for å sjekke selv (bare så det er sagt; det er ikke ofte jeg gidder dette), og der, på side 70, fant jeg jaggu følgende:

"Innholdsmessig var islam også sterkt preget av sin arabiske bakgrunn, med en rekke bestemmelserog rettsregler tilpasset det arabiske samfunnet på Muhammeds tid. Blant annet hadde kvinnene en underordnet stilling, selv om Muhammed ga dem større rettigheter enn de tidligere hadde hatt."

Nå er dette rett nok bare ei innføringsbok, så den går temmelig kjapt gjennom dette, men jeg velger likevel å tro mer på den enn på Storhaug...

Hun har for øvrig rett i første del av avsnittet du siterer; det var en religiøs vending innen den islamske verden på 1100-tallet, og denne førte av forskjellige årsaker til stagnasjon og konservativisme. Men jeg så ingen referanser til kvinnenes situasjon i den sammenhengen.

Det kan jo også være betimelig å stille spørsmål ved når europeiske kvinner fikk "råderett over egen kropp", og hvorvidt denne kvinnelige råderetten hadde noen som helst innvirkning på den europeiske ekspansjonen. Eller, som jeg heller mot å tro, at den snarere var nokså irrelevant...